Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Suikerbakkersvereeniging "Eendragt maakt magt"

Naam Suikerbakkersvereeniging "Eendragt maakt magt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 maart 1872
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den toestand harer leden op stoffelijke en zedelijk gebied te ontwikkelen, te bevorderen en te verbeteren.

Staatscourant

04-04-1872, 16/17-03-1873, 24-06-1877

Goossens van Eyndhove nr. 177