Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Nederlandsche Bond voor Musici

Naam Algemeene Nederlandsche Bond voor Musici
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 februari 1896
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 08 november 1895
Doelstelling

De stoffelijke belangen van de toonkunstenaar steunen en ten gevolge daarvan verbetering in diens maatschappelijke positie bevorderen.

Staatscourant

24-04-1896