Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw

Naam Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 3 februari 1896
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 16 januari 1895
Doelstelling

a. De vrouw meer burgerlijke en staatkundige rechten te doen verkrijgen; b. hare ontwikkeling te bevorderen; c. Haren maatschappelijke toestand te verbeteren.

Staatscourant

26/27-04-1896