Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans"

Naam Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 maart 1896
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 10 januari 1894
Doelstelling

Door onderlinge samenwerking vorderingen doen maken in de uiterlijke welsprekendheid, door het beoefenen der tooneelspeelkunst en het houden van voordrachten, tot nut en genoegen van hen zelven en anderen, benevens een ordelijk, vriendschappelijk en aangenaam verkeer.

Staatscourant

19-05-1896