Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging voor electrotechniek

Naam Nederlandsche vereeniging voor electrotechniek
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 maart 1896
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 26 oktober 1895
Doelstelling

1. De technische, wetenschappelijke en maatschappelijke belangen der electrotechniek te bevorderen; 2. in ons vaderland eene aaneensluiting tot stand te brengen tusschen de beoefenaars der electriciteitsleer, opdat wederzijdsche waardeering en, waar dit noodig mocht blijken, krachtig gemeenschappelijk optreden in het belang der electrotechniek daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn.

Staatscourant

17/18-05-1896