Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zaanlandsche vereeniging van kantoor- en handelsbedienden

Naam Zaanlandsche vereeniging van kantoor- en handelsbedienden
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 maart 1896
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

a. Tijdelijken onderstand te verleenen bij verlies van betrekking zonder eigen schuld en buiten het geval van wangedrag; b. Het vormen van een uitkeeringsfonds; c. Het vormen van een vrijwillig ondersteuningsfonds; d. het houden van cursussen in de handelswetenschappen; e. hare leden bij het zoeken van eene betrekking behulpzaam te zijn.

Staatscourant

14/15-05-1896