Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht"

Naam Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 april 1896
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum 05 februari 1894
Doelstelling

Mee te werken tot de nodige maatschappelijke hervormingen, inzonderheid met betrekking tot de stoffelijke en zedelijke lotsverbetering van de onderhoorigen der Nederlandsche spoorwegmaatschappijen.

Staatscourant

17/18-05-1896