Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon"

Naam Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 februari 1896
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 02 september 1895
Doelstelling

1. Elkander in ziekte en ongevallen te steunen;

2. gezellige bijeenkomsten te houden ter bespreking van de belangen van het vak.

Staatscourant

12-05-1896, 29/30-06-1902