Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken"

Naam Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 5 maart 1896
Koninklijk Besluit nr. 3
Oprichtingsdatum 01 november 1893
Doelstelling

Welsprekendheid onder hare leden aankweken en bevorderen.

Staatscourant

24/25/26-05-1896