Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Willem Barents"

Naam Vereeniging "Willem Barents"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 mei 1881
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het instellen van een onderzoek naar de ijstoestanden in het bekken van de IJszee; b. het doen van wetenschappelijke waarnemingen op zeevaartkundig, meteorologisch en aardrijkskundig gebied en van de Fauna en de Flora van de IJszee; c. verbetering te brengen in de chartographie der bezochte streken met herstel zooveel mogelijk van vaderlandsche namen; d. het voorbereiden van handelsbetrekkingen tusschen Nederland en plaatsen aan de Siberische rivieren en elders in de Poolzee; het oefenen onzer zeelieden op moeielijke en soms gevaarvolle togten.

Staatscourant

18-08-1881

Goossens van Eyndhove nr. 337