Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Alkmaarsche Voorzorg-Vereeniging onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt"

Naam Alkmaarsche Voorzorg-Vereeniging onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt"
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 oktober 1870
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door wekelijksche bijdragen eene som gelds bijeen te brengen om tegen den winter voor gezamenlijke rekening in 't groot en, zoo mogelijk, aan de bron zelve tegen constante betaling in te koopen eerste levensbehoeften.

Staatscourant

25-10-1870

Goossens van Eyndhove nr. 36