Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij

Naam Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 december 1888
Koninklijk Besluit nr. 22
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het ontginnen van woeste gronden in Nederland te bevorderen.

Staatscourant

22-02-1889

Goossens van Eyndhove nr. 553