Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kiesvereeniging "Amstels Burgerij"

Naam Kiesvereeniging "Amstels Burgerij"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 mei 1888
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het bevorderen van gezond staatkundig leven; b. het stellen van candidaten voor het lidmaatschap van Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad van Amsterdam en Kamer van Koophandel; c. bevordering der algemeene belangen van Rijk en Gemeente.

Staatscourant

05-07-1888

Goossens van Eyndhove nr. 532