Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 september 1895
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum 14 maart 1895
Doelstelling

In den geest van dien bond mede te werken om de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven te bevorderen, zoo binnen den kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied.

Staatscourant

16-10-1895