Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo"

Naam Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 10 september 1895
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

a. Bijeenkomsten te houden, waarin men zich uitsluitend oefent in één- of meerderstemmig gezang, strekkende tot de veredeling en algemeene beschaving;

b. het geven van concerten en andere vermakelijkheden, waardoor de leden zedelijk worden ontwikkeld en de kunst aangekweekt;

c. cursussen te houden voor zang, om aan hen die blijken kunnen geven van eenigen muzikalen aanleg, en den ouderdom van 18 jaren bereikt hebbende, gelegenheid te verschaffen zich in den zang te bekwamen, ten einde later als werkende leden der vereeniging te kunnen worden toegelaten.

Staatscourant

28-09-1895