Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering"

Naam Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 augustus 1895
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 26 april 1893
Doelstelling

Om op oeconomisch gebied alles aan te wenden wat strekken kan tot het verkrijgen van betere levensvoorwaarden en betere behandeling der timmerlieden in het bijzonder en der werklieden in het algemeen.

Staatscourant

22/23-09-1895