Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie

Naam Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 juli 1895
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

1. Zooveel mogelijk de leden te beschermen tegen nadeelen, welke kunnen voortspruiten uit misbruiken en willekeurige of onrechtmatige handelingen bij het afleveren, ontvangen, lossen en laden van granen, zaden, maïs, peulvruchten en andere landbouwproducten, benevens de daarvan vervaardigde fabrikanten, te Rotterdam;

2. voor rekening van de vereeniging maar op naam van een der leden, in rechten beginselen te doen uitmaken in het algemeen belang van de expeditie van granen, zaden, maïs, peulvruchten en andere landbouwproducten, benevens de daarvan vervaardigde fabrikanten;

3. door arbitrage geschillen tusschen de leden onderling te doen uitmaken.

Staatscourant

05-09-1895