Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Fortuna

Naam Fortuna
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 1 september 1892
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 01 december 1881
Doelstelling

Het bevorderen onder hare leden van onderlinge vriendschap en gezellig verkeer door het houden van maandelijksche bijeenkomsten, voordrachten, enz.

Staatscourant

05-10-1892