Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, onder de zinspreuk "Concordia res parvae crescunt"

Naam Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, onder de zinspreuk "Concordia res parvae crescunt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 september 1892
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De beoefening en verbreiding der munt- en penningkunde in haren geheelen omvang en die der Nederlandsche in het bijzonder.

Staatscourant

09/10-10-1892, 19-08-1897