Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het Nederlandsch Jongelingsverbond

Naam Het Nederlandsch Jongelingsverbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 augustus 1892
Koninklijk Besluit nr. 66
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De behartiging van de hoogste belangen der jongelingen onzes volks, voornamelijk door de stichting van Christelijke jongelingsvereenigingen te bevorderen en zulke met raad en daad bij te staan.

Staatscourant

10-09-1892, 27-04-1899