Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Eendracht maakt macht

Naam Eendracht maakt macht
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 juli 1892
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 28 februari 1892
Doelstelling

a. Door het opvoeren van tooneelstukken en het reciteeren van voordrachten, voor liefdadige doeleinden, de leden op het gebied der welsprekendheid te bekwamen; b. de onderlinge vriendschap te bevorderen.

Staatscourant

14/15-08-1892