Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Goud-, Zilversmids- en Diamantzetters-Gezellen "Het Klaverblad"

Naam Vereeniging voor Goud-, Zilversmids- en Diamantzetters-Gezellen "Het Klaverblad"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 december 1890
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen der leden te bevorderen, eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden, met uitsluiting van alle politieke en godsdienstige begrippen.

Staatscourant

28-02-1891

Goossens van Eyndhove nr. 614