Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het Fanfare-Corps "Eendracht"

Naam Het Fanfare-Corps "Eendracht"
Plaats Huizen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 juni 1892
Koninklijk Besluit nr. 111
Oprichtingsdatum 25 oktober 1890
Doelstelling

De bevordering van: 1. het uit liefhebberij beoefenen der instrumentale muziek, hoofdzakelijk tot onderling genoegen der leden binnen den kring der vereeniging, maar ook tot deelneming van feesten in dit dorp en muziekfeesten en concoursen daarbuiten; 2. gezelligen omgang in gesloten kring.

Staatscourant

24/25-07-1892, 19-03-1897