Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Theosophische Vereeniging

Naam Nederlandsche Theosophische Vereeniging
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 juli 1892
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. Het vormen van een kern van algemeene broederschap, zonder aanzien van stand, geslacht, gezindheid, ras of kleur;

b. het beoefenen van de letterkunde, godsdiensten en wetenschappen der Ariërs en andere Oostersche volken;

c. de studie van de onverklaarde wetten der natuur en van de zielkundige of psychische krachten van den mensch.

Staatscourant

29-07-1892