Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Brandweervereeniging "Vriendschap vereenigt ons"

Naam Rotterdamsche Brandweervereeniging "Vriendschap vereenigt ons"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 16 juni 1892
Koninklijk Besluit nr. 112
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om door samenwerking een krachtig lichaam te vormen, ten einde daardoor den toestand der leden, zoowel op stoffelijk en maatschappelijk als op zedelijk gebied, te verbeteren.

Staatscourant

10/11-07-1892, 06-08-1901