Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Photographen-Vereeniging

Naam Amsterdamsche Photographen-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 april 1873
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Wetenschappelijk en artistisch; zij bevordert dit door voordrachten en besprekingen over wetenschappen, die in de Photografie hare toepassing vinden en zoo mogelijk door kunstbeschouwingen, tentoonstellingen, enz.

Staatscourant

30-07-1873

Goossens van Eyndhove nr. 200