Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zuid-Hollandsche Bond voor Algemeen Kiesrecht

Naam Zuid-Hollandsche Bond voor Algemeen Kiesrecht
Plaats Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 december 1889
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het verkrijgen van het recht tot directe keuze van de Vertegenwoordiging des Volks, voor het Rijk, de Provincie en de Gemeente, door alle meerderjarige mannelijke ingezetene Nederlanders in het volle genot hunner Burgerlijke- en Burgerschapsrechten, bij de Grondwet gewaarborgd en bij geheime stemming.

Staatscourant

08-03-1890

Goossens van Eyndhove nr. 1474