Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Eerste Bouwvereeniging "Eigen Hulp"

Naam Eerste Bouwvereeniging "Eigen Hulp"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 november 1887
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het verkrijgen van geschikte woningen in Amsterdam en aangrenzende gemeenten, en zulks, hetzij door die te bouwen volgens door de leden vast te stellen bouwplan of door die aan te koopen en tegen billijken huurprijs te verhuren, bij voorkeur aan leden van de Vereeniging "Eigen Hulp".

Staatscourant

01-02-1888

Goossens van Eyndhove nr. 511