Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Mount Sinai Loge n°. 2 (Berg Sinai Loge numero 2)

Naam Mount Sinai Loge n°. 2 (Berg Sinai Loge numero 2)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 17 januari 1878
Doelstelling

Liefdadigheid, weldadigheid en broederzin zoveel mogelijk te bevorderen en te verbreiden, zoowel onder hare leden als daarbuiten.

Staatscourant

20/21-10-1901