Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Ons Genoegen"

Naam Rotterdamsche tooneelvereeniging "Ons Genoegen"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 10 augustus 1896
Doelstelling

Onder hare leden de uiterlijke welsprekendheid te bevorderen door het beoefenen der tooneelspeelkunst en het houden van voordrachten.

Staatscourant

20/21-10-1901