Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika

Naam Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum 01 augustus 1901
Doelstelling

Een machtigen vrouwenbond te vormen, die krachtig kan werken, om, waar dit noodig mocht zijn, zoowel reeds nu als later, hulp te verleenen aan de vrouwen en kinderen der heldhaftige verdedigers hunner onafhankelijkheid in Zuid-Afrika.

Staatscourant

25-10-1901