Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor voeding en verwarming

Naam Vereeniging voor voeding en verwarming
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum 21 juni 1900
Doelstelling

Om, na het sluiten van daartoe strekkende overeenkomsten met leveranciers, bons voor voedingsmiddelen, brandstoffen en andere daartoe geschikte waren tot billijken prijs verkrijgbaar te stellen voor hen die zich deze bons ter uitreiking aan behoeftigen zullen wenschen aan te schaffen.

Staatscourant

08-11-1901