Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zelf-Hulp

Naam Zelf-Hulp
Plaats Boskoop
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 september 1901
Koninklijk Besluit nr. 46
Oprichtingsdatum 01 januari 1894
Doelstelling

De zedelijke en daarmede in verband staande stoffelijke belangen harer leden te bevorderen, hunne zelfstandigheid te versterken en hunne afhankelijkheid van liefdadige instellingen of armenzorg tegen te gaan of te voorkomen.

Staatscourant

03-10-1901