Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Edam van den Ned. Roomsch Kath. Volksbond onder patronaat van St. Willibrordus

Naam Afdeeling Edam van den Ned. Roomsch Kath. Volksbond onder patronaat van St. Willibrordus
Plaats Edam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 27 november 1893
Doelstelling

Door samenwerking harer leden in den geest en volgens de beginselen der R.K. kerk, vooral den werkmanstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

12-10-1901