Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland

Naam Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1871
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. bescherming en verdediging der beginselen van de Wet op het Lager Onderwijs van 1857; b. verbetering van het Volksonderwijs en verheffing van de onderwijzers door betere opleiding en voldoende jaarwedden; c. het vestigen eener volksovertuiging van de onmisbaarheid van opvoeding en onderwijs en het nadeel van schoolverzuim; d. grondig onderzoek naar - en zoo mogelijk opheffing van de bezwaren tegen eene tusschenkomst van de Regeering om het onderwijs algemeen en verplichtend te maken.

Staatscourant

13-02-1871, 15-11-1873, 27-10-1874, 09-10-1875

Goossens van Eyndhove nr. 157