Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Bond van timmerlieden

Naam Christelijke Bond van timmerlieden
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 oktober 1901
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 08 april 1901
Doelstelling

Op den grondslag van Gods Woord en in onderwerping daaraan naar blijvende lotsverbetering te streven, ten einde aldus de stoffelijke en zedelijke belangen der timmergezellen in het bijzonder en van allen die in het timmervak in het algemeen belangen hebben, met alle geoorloofde wettige middelen te bevorderen.

Staatscourant

15-11-1901