Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Kerkelijke Kas

Naam De Kerkelijke Kas
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 september 1891
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te Weesp, door het verleenen van stoffelijke hulp, voor zoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging van armen, voor de voorziening in geestelijke behoeften en voor het onderwijs der jeugd.

Staatscourant

22-10-1891