Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota"

Naam Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 oktober 1873
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De emigratie te ondersteunen van vlijtige en energieke personen die niet in staat zijn om geheel uit eigen middelen de kosten van vervoer en vestiging te bestrijden, en die zich zoo mogelijk in elkanders nabijheid in Minnesota wenschen te vestigen.

Staatscourant

12-02-1874

Goossens van Eyndhove nr. 213