Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnasten Exercitie- en Schietvereeniging

Naam Gymnasten Exercitie- en Schietvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 januari 1885
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De beoefeningen van den Wapenhandel in het algemeen en van het Exerceeren (Recruten- en Compagnie-school volgens de bestaande reglementen der Infanterie) en het Schijfschieten in het bizonder, ter bevordering van 's Lands Weerbaarheid.

Staatscourant

04-03-1885

Goossens van Eyndhove nr. 412