Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeen Nederlandsch Typografenbond

Naam Algemeen Nederlandsch Typografenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 april 1867
Koninklijk Besluit nr. 70
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De algemeene belangen van de beoefenaren der Typografie of aanverwante vakken, door alle gepaste en wettige middelen op geoorloofde wijze te bevorderen, alsook eendracht en verbroedering onder de leden van het Bond aan te kweeken.

Staatscourant

05-06-1867, 06-06-1884, 18-07-1889, 07-10-1892, 20/21-12-1896

Goossens van Eyndhove nr. 126