Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen"

Naam Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 augustus 1897
Koninklijk Besluit nr. 8
Oprichtingsdatum 09 mei 1897
Doelstelling

1. Het beoefenen van den zang; 2. het kunstgevoel bij de werklieden op te wekken; 3. nut te stichten en genoegen te verschaffen aan de leden der vereeniging in het bijzonder en, voor zoover dit niet in strijd is met deze statuten, ook voor het algemeen, doch op onzijdig gebied.

Staatscourant

04-09-1897