Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem

Naam Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 oktober 1897
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 29 juli 1893
Doelstelling

Het bevorderen van de belangen, in de ruimste beteekenis, van het Roomsch-Katholiek bijzonder onderwijs.

Staatscourant

30-10-1897