Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond

Naam De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 18 september 1897
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 28 juni 1897
Doelstelling

a. Allen die in Nederland bovengenoemd of een daaraan verwant vak uitoefenen te vormen tot ééne vereeniging of bond; b. de oeconomische belangen der vakgenooten te behartigen.

Staatscourant

06-10-1897