Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond

Naam Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 september 1897
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 01 juni 1897
Doelstelling

De militaire waarde der schutterij te verhoogen door het aankweeken van krijgskundige kennis, het beoefenen van het schieten en schermen en het bevorderen van kameraadschap onder het kader.

Staatscourant

07-10-1897