Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zondagavondvereeniging

Naam Zondagavondvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 oktober 1897
Koninklijk Besluit nr. 48
Oprichtingsdatum 01 januari 1882
Doelstelling

Vrouwelijke dienstboden die van buiten te Amsterdam dienstbaar zijn, nuttig en aangenaam bezig te houden door het verschaffen van godsdienstonderwijs, het oprichten van naaikransen, het verschaffen van nuttige lectuur, hetwelk alles moet strekken om te voorkomen dat zij hare vrije avonden in verkeerd gezelschap doorbrengen en op het pad der zonde komen.

Staatscourant

14/15-11-1897