Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Muziekvereeniging "Wagner"

Naam Muziekvereeniging "Wagner"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 maart 1902
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 18 oktober 1897
Doelstelling

a. Het bevorderen van muzikale kennis bij de leden;

b. het steunen en verleenen van muzikale krachten, daar waar zulks noodig en nuttig mocht blijken.

Staatscourant

03-04-1902