Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken"

Naam Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken"
Plaats Hilversum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 maart 1902
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum 30 oktober 1901
Doelstelling

Zoo stoffelijk als zedelijk de belangen harer leden te behartigen.

Staatscourant

05-04-1902