Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Vriendschap is ons doel"

Naam Vereeniging "Vriendschap is ons doel"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 december 1881
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Gezellige bijeenkomsten onder de leden (werklieden, werkbazen en kooplieden), geldelijke bijdragen ingeval van ziekte.

Staatscourant

25-02-1882

Goossens van Eyndhove nr. 1600