Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het Nederlandsch Verbond der Vereenigingen "Pro Juventute"

Naam Het Nederlandsch Verbond der Vereenigingen "Pro Juventute"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 februari 1902
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 07 mei 1900
Doelstelling

Om gelijke belangen samen te behartigen, zoo dikwijls daarvoor een gemeenschappelijk optreden of andere samenwerking gewenscht voorkomt.

Staatscourant

08-03-1902