Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche Toynbee-vereeniging

Naam Haarlemsche Toynbee-vereeniging
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 maart 1902
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 20 december 1901
Doelstelling

Het uitoefenen van een beschavenden, zedelijken invloed, vooral op jeugdige personen van beiderlei kunne; het bevorderen van volksontwikkeling en de verbroedering door persoonlijk verkeer van personen uit alle rangen der samenleving.

Staatscourant

18-03-1902